Ana Sayfa
· Taşdevri Diyeti
· Metrik Ölçülerin doğuşu
· Su, İnsan Sağlığı İçin Hayati Öneme Sahiptir
· KARMA YEM SANAYİ ve GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR (GDO)
· Evcil Hayvanlarda Gebelik Süreleri
· Yumurtadan Civciv oluşumu - gün gün kuluçka
· At ve Tay
· Vitamin B12 ve Bellek
· Melamin ve Gıdalar !
· Sütün Önemi ve Besleme
· Çocuklarınız ne yiyor?
· GMO Pirinçte İnsan Geni Var!
· Soğuk Hava Muhafazası
· Küresel Isınma - Hayvancılık - Metan
· Kahvaltı Tabağındaki Beyaz Zehir !
· Nişastanın Jeletinizasyonu
· Küresel Isınma, Su kaynakları ve Tarım
· Bağışıklık Sisteminin Yapısı
· Bozulabilir Gıdalar için Depolama Koşulları
· Gıda Katkı Maddeleri
· Çocuk ve gençler kötü besleniyor
· Omega-3 : 6 dengesi çok önemli
· Yoğurdun standardı niye değişti?
· Türkiyenin Yoğurtları
· Gıda güvenliğinden Tarım Bakanlığı sorumlu
· Yoğurtta protein kavgası
· TÜRKİYENİN EKONOMİK KRİZDEN ÇIKMASINDA ZİRAATİN ÖNEMİ-H.OKAN BALCIOGLU
· Damacana ve Pet Şişelerde Yer Alan Numaraların Anlamı Nedir?
· Aç kalmak kilo aldiriyor - Prof.Dr. Osman Müftüoğlu
· Folik Asit Ne İşe Yarıyor?
· GDO NUN SOSYAL, EKONOMİK, POLİTİK VE DİNİ BOYUTU
· Dioksin hakkında detaylı bilgi
· Trans Yağlar ve Zararları
· Altın Oran ve Doğadaki Matematik
· Çocuklarınıza süt içirmeyin!
· Kolesterol ilaçları...???
· Kolesterol nasıl düşer...
· GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR (GDO): SON MU, SONSUZLUK MU?
· Tavuk eti Hormon Kargaşası...
· Dünya Nüfus artışı ve bunun Tarım ve İklim değişimleri üzerindeki etkileri
· Piliç Eti ve Tüketimi Üzerine TV Sohbeti (Prof.Dr.H.R.Kutlu-Video)
· Kortizol-Stres-Obezite
· Bazı Hayvanlara ait Fizyolojik Veriler
· Hayatta hiç birşey belirgin ve net değildir...
· Sürek Avı
· Tez mi Danışman mı?
· Hayata Yön Veren Özlü Sözler
· Anılarla Zootekni Bölümü
· Çocuk ne yaşıyorsa onu öğrenir
· Hayat Bir Çocuğa Nasıl Anlatılmalı?
· İtibar ve Karakter
· Dengeler
· Gözden Kaçmayan Küçük Şeyler!
· Sıradışı Olmak
· İnsan Nedir?
· Patates, yumurta ve kahve
· Niçin fakiriz?
· Nazım Hikmet ve Sanat
· Mevlana ve Hacı Bektaş Veli
· Hayvanlar aleminden şaşırtıcı bilgiler
· Bir fincan kahve içer misiniz?
· Birinin Hayatında Fark Yaratın (pps)
· Seçme Atasözleri
· Piliç karşıdan karşıya niçin geçer?
· Profesör ve Seyis
· Çoban ve Yabancı
· Rejimler ve İnekler
· Bizim Kuşak (pps)
· Dostlar Irmak Gibidir (pps, sesli)
· Kazlar (pps)
· Kibrit Çöpünün Hikayesi (pps)
· Mercedes ve İnek (pps, sesli)
· Yönetici (pps)
· Zengin - Fakir Ülke (pps)
· Avrupa-Italya-Türkiye
· Motivasyon ve Başarı için 20 ipuçu...
· Hayat; Nietszche den seçme şiirler
· İki şey
· Yönetim Dersleri
· Stanford Üniversitesinin Kuruluş Hikayesi
· Bir Şiir ve Bir Aşk Hikayesi - Hıncal Uluç
· Prof.Dr.Osman Altuğ- Vali Recep Yazıcığlu anısına
· Müsait olunca beni sever misin?
· Steve Jobs?ın ünlü Stanford konuşması
· Sürek Avı
· Steve Jobsun son yazısı
· Kağıt Bardak...
· Atatürk e bir de bu açıdan bakın...
· Leonardo Da Vinci İş Başvurusu - Özgeçmiş/Özgelecek
· “Sizleri Bir Kıvılcım Olarak Yolluyorum”
   FAYDALI LİNKLER
  ZİYARETÇİ SAYILARI
Online 104
Günlük 0
Aylık 0
Yıllık 0
Genel Toplam 0
Burs ve Ödüllerimiz


ÇUKUROVA ZOOTEKNİ DERNEĞİ BURS VE ÖDÜL YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı Çukurova Zootekni Derneği (ÇZD) tarafından;

a) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören başarılı ve/veya maddî imkânları kısıtlı öğrencilere verilecek burslara;

b)  Verilecek ödüllere ilişkin esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- Bu Yönergede geçen;

ÇZD=Dernek        : Çukurova Zootekni Derneği’ni,

Yönetim Kurulu  : Çukurova Zootekni Derneği Yönetim Kurulunu,

Bölüm                    : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,

Öğrenci Not  
Belgesi                  : Transkripti,

ÖSYM                    : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini ifade eder.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, Çukurova Zootekni Derneği Tüzüğü’nün 2. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Dernek tarafından zootekni faaliyetlerine sağlanacak maddi destekler kapsamı içinde burs ve başarı ödüllerinin tür ve koşulları aşağıda detaylandırılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Burs Türleri

MADDE 4- ÇZD tarafından verilen başlıca burs türleri şunlardır:

A. Lisans Eğitim Destek Bursları

B. Lisansüstü (Tezli Yüksek Lisans veya Doktora) Eğitim Destek Bursları

C. Başarı Bursları

D. Şartlı Bağış Bursları

Dernek Yönetim Kurulu, burs türlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adaylık ve Başvuru Şartları

I. Çukurova Üniv. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ve Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalına kayıtlı öğrenci olmak,

II. Maddî İmkândan Mahrum Olmak ve SGK’ya kayıtlı çalışan olmamak veya ÖSYM Tercih Sisteminde Bölüme Birincilikle Girmek veya Şartlı bağışta belirtilen kriterlere uygun olmak.

III. Başvuru yapılan bursa uygunluğunu başvuru belgesi formu ve ekleri ile belgelemek.

IV. Burs için öngörülen yaşta olmak

a. Lisans eğitimi düzeyinde  23;

b. Tezli yüksek lisans düzeyinde 26;

c. Doktora düzeyinde 28 yaşından büyük olmamaları şarttır.

Askerlik görevini uzun süreli olarak yapmış erkek adaylara 2 yaş daha eklenebilir.

 

 MADDE 5- ÇZD burslarına başvuru tarihinde adayların;

Öğrenci Bilgi Formu  (ÇZD tarafından hazırlanan form),

Öğrenci Belgesi,

Nüfus cüzdan fotokopisi,

Aile Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aileyi gösteren vukuatlı),

Savcılık sabıka kaydı,

Başarı Bursu için Lisans öğrenimine yeni başlayan öğrencilerden ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi ile Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak belge;

Lisans öğrenimi ara sınıf adayları için genel not ortalamasını gösteren transkriptin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi;

Tezli yüksek lisans adayı için lisans bitirme transkripti ve Yüksek lisans öğrenci notlarını gösteren belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi;

Doktora adayları için, tezli yüksek lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri (lisans öğreniminden sonra doktoraya başlayanlar için lisans derslerini) gösteren öğrenci not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi;

Tezli Yüksek lisans bursu için (Yukarıdaki evraklara ek olarak);

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin ilgili enstitüce onaylanmış fotokopisi;

 Varsa Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sonuç belgesinin veya eşdeğeri belgenin ilgili enstitüce onaylı fotokopisi

 Tezli yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir Üniversite belgesi;

 Varsa yayın listesi ve yayınlardan birer kopya.

Doktora bursu için (Yukarıdaki evraklara ek olarak);

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin enstitüce onaylanmış fotokopisi;

 Varsa Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sonuç belgesinin veya eşdeğeri belgenin ilgili enstitüce onaylı fotokopisi;

Yüksek lisans tezinin özeti;

Aday tarafından hazırlanmış tezi ile ilgili ayrıntılı araştırma plânı (tez konusu belli olmayanlardan istenmez)

Doktoraya kabul edildiğini gösterir Ç.Ü. Fen Bil. Enst.’den belge.

Varsa yayın listesi ve yayınlardan birer kopya.

ÇZD tarafından istenebilecek diğer belge veya belgeler.

Diğer şartlı bağış bursları için, şartlı bağışta bulunanların isteklerine göre hareket edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bursun Süresi

MADDE 6- Eğitim Destek ve Başarı genel ilke olarak Ekim-Haziran arası 9 ay süre ile verilir. Bu Yönerge hükümlerine göre başarısı tespit edilen öğrencilerin bursu ertesi öğretim yılı da devam eder.

MADDE 7- Burslar ÇZD Yönetim Kurulu tarafından bu Yönerge hükümlerine ve burs için ayrılan ödeneğe uygun olarak verilir.

Bursun Ertesi Yıl İçin Uzatılması

MADDE 8. ÇZD, her öğretim dönemi başında, bursluların önceki dönem başarı durumlarını Üniversiteden talep eder.

            a. Lisans için öğretim dönemi sonunda başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması en az 2.50/4 olan öğrencilerin disiplin cezası almamış olmak koşuluyla ertesi yıl da devam eder.

           b. Lisansüstü eğitimde genel not ortalamasının en az 3.50/4 olduğunu belgeleyen ve danışmanının hakkında olumlu rapor verdiği öğrencinin bursu, disiplin cezası almamış olmak şartı ile ertesi yıl da devam eder.
          Her eğitim-öğretim dönemi başında bursun devamı için bursluların “öğrenci not belgesi” ile danışman raporu ÇZD’ne gönderilir.

Bursun Kesilmesi

MADDE 9.- Başka bir kurum ya da kişiden maaş, ücret, burs alan öğrenci, hiçbir ÇZD bursuna aday olamaz. ÇZD bursu aldıktan sonra;

c. Başka yerden benzeri destek bulan;

d. Bursun devamı süresince disiplin cezası alan;

e. Her eğitim-öğretim yarı yılı sonunda 9. madde şartlarına göre başarılı olduğunu belgelendiremeyen;

f. Herhangi bir nedenle Üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt donduran öğrencilerin bursları kesilir.

Ayrıca durumu bu Yönerge hükmüne uymadığı tespit edilen öğrencinin de bursu kesilir.

 

ÇZD Bölüm Onur Ödülü (Mezuniyet Birinciliği)

MADDE 10ÖSYM sınav sonucu ile Zootekni Lisans Programı birinci sınıfına kayıt yaptıran, 8 yarıyıllık normal Zootekni lisans öğrenim süresini en az 3.20/4.00 genel not ortalaması ile birincilikle bitiren ve SGK kaydı bulunmayan mezun, maddi destekle ödüllendirilir. Zootekni lisans öğrenimini normal süresi içerisinde tamamlamayan, dikey geçiş ya da lisans tamamlama programı kapsamında Zootekni Bölümü’ne yerleşerek mezun olanların Bölüm Onur Ödülü başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Verilecek ödül ÇZD Yönetim Kurulu tarafından ayrılan ödeneğe uygun olarak verilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İdarî Hükümler

MADDE 11- Bu Yönergede sözü edilen her türlü burs ve ödül miktarı ve adayların uygunluğu konusunda son karar Dernek Yönetim Kuruluna aittir.

 

Yürürlük

MADDE 12- Bu Yönerge, ÇZD Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 13- Bu Yönerge hükümleri, ÇZD Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.

 

  ALTIN SPONSOR

  SPONSORLARIMIZ
  ÜYE GİRİŞİ
  KÜÇÜKBAŞ
  BÜYÜKBAŞ
  KANATLI
  HAYVAN BESLEME VE YEM
 • SİLAJ EL KİTABI 
 • BESLEME-ÜRÜN KALİTESİ İLİŞKİSİ 
 • İNSAN-HAYVAN BESLENMESİ ETKİLEŞİMİ 
 • RASYONDA HAMMADDE KULLANIM SINIRLARI 
 • SÜT İNEĞİ RASYONLARINDA KABA YEM KULLANIM SINIRLARI 
 • RASYON KATYON-ANYON DENGESİ 
 • ASİT-BAZ DENGESİ 
 • GENEL HAYVAN BESLEME DERS NOTU 
 • Hayvan Beslemede Temel Besin Maddeleri ve Önemleri  
 • KANATLI HAYVAN BESLEME DERS NOTU_2023 
 • KANATLILARDA DENGELİ BESLEME ve ÖNEMİ 
 • RUMİNANTLARDA DENGELİ BESLEME ve ÖNEMİ 
 • YEM GÜVENLİĞİ-AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI 
 • YEM DEĞERLENDİRME VE ANALİZ YÖNTEMLERİ-2024 
 • PAMUK TOHUMU KÜSPESİ 
 • Kanatlı Sektöründe Performans Arttırıcıların Türkiye?deki Durumu ve ... 
 • Yüksek Verimli Süt İneklerinin Beslenmesinde Dikkat 
 • TMR Yem Besin Madde İçerikleri Tablosu 
 • BÜYÜK ve KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESLEME Ders Notu (Prof.Dr. Murat Görgülü) 
 • RASYON HAZIRLAMA PROGRAMLARI-Deneme Versiyonları (Prof.Dr.Murat Görgülü) 
 • HAYVAN BESLEMEDE SON GELİŞMELER 
 • Çiftlik Hayvanlarında Yeme Bağlı Toksikasyonlar 
 • Kanatlı Beslemede NSP Gerçeği 
 • NRC-2001 Bazı Yemlerin Besin Madde İçerikleri 
 • Süt Sığırlarının Performansları Üzerine Sıcaklık Stresinin Etkisi ve Çözüm Yolları 
 • Süt Sığırlarında Dönemsel Besleme ve Önemi 
 • METABOLİK ENERJİ HESAPLAMA FORMÜLLERİ 
 • Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesi_40 Temel Özellik 
 • Rasyon Dersi Yem Matriksi (2017) 
 • Kaba Yemlerin Besin Madde Analizi_NIR Teknolojisi 
 • KARMA YEMDE PELET KALİTESİ 
 • ZEYTİN YAĞI SANAYİ ARTIĞI- PİRİNA 
 • Karma Yem Sektörü ve Yatırım Fizibilitesi 
 • Türkiye’de Yem Üretimi Hedefler ve Potansiyel Problemler 
 • TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR 
 • Kanatlı Beslemede Güncel Çalışmalar ve Gelecek için Öneriler 
 • Karma Yem TSE Normları 
 • Süt İnekleri için Rasyon Hazırlamada 20 Temel Prensip 
 • Buzağılarda Besleme ve Bağışıklık İlişkisi 
 • Etlik Piliçler ve Yumurtacı Tavuklar için Rasyon Hazırlamada Temel Prensipler 
 • Karma Yemlerde Pelet Kalitesi ve Optimizasyonu  
 • Pratik Keçicilik; Besleme-Üreme 
 • Gıda Olarak Tüketilmeyen Hayvansal Ürünlerin Kalitesi Üzerine Beslemenin Etkisi 
 • Rasyon Bileşiminin ve Fiziksel Formunun Etlik Piliçlerde Et Kalitesi Üzerine Etkileri 
 • Peletleme El Kitabı 
 • Yem Katkı Maddeleri-Kitap Bölümü 
 • Buzağılarda Besleme ve Bağışıklık İlişkisi_2023 
 • SÜT SIĞIRLARINDA KURU DÖNEM BESLEMESİNDE RASYON KATYON-ANYON DENGESİ 
 • BUZAĞI BESLEMESİNDE KOLOSTRUM ve ÖNEMİ, ERGİN DÖNEM ÜRÜN MİKTARI, KALİTESİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 
 • SÜT SIĞIRLARINDA KORUNMUŞ BESİN MADDELERİNİN KULLANIMI; SÜT VERİMİ, SÜT KALİTESİ, HAYVAN SAĞLIĞI VE ÜREME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ 
 •   TÜRKİYE TARIMI
    TÜRKİYE HAYVANCILIĞI
    BİYOMETRİ-GENETİK
    SAĞLIK ve SAĞLIK KORUMA